Nagradna igra MEGGLE & Hoše komerc

Dragi kupci,

zahvaljujemo se na sudjelovanju u nagradnoj igri MEGGLE i Hoše komerc.

Dobitnici vrijednih nagrada su:

Poklon bon 1.000,00 KM

1. MERIMA HOLJAN,  MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆ  SARAJEVO,  061 816 407 

2. SAMIJA HERAC      062 671 707

Poklon bon 500,00 KM

1. AIŠA HERENDA,  BRANILACA SARAJEVA 32  SARAJEVO,  062 972 914 

2. BEKIRA KURIĆ, GORETIĆ  KLOKOT 20  BIHAĆ , 062 654 788

3. BELMA AZAPAGIĆ,  ALEJA LIPA 53  SARAJEVO,  061 347 383

4. RAZA ŠETKIĆ,  MIHALJEVSKA DO 38  SARAJEVO,  062 923 047

5. ŠAĆIRA KADRIĆ,  CAZINSKA 38  SARAJEVO,  063 771 104

Poklon bon 200,00 KM

1. AMRA ZVIZDIĆ,   SARAJEVO,  061 530 175

2. DEJAN KUNIĆ,  NUSRETA ŠIŠIĆA DEDE 8  SARAJEVO,  065 860 675

3. HIKMETA RAMIĆ, SMUKA 27  TARČIN,  062 872 366

4. HJRUDIN HUREM      062 692 106

5. KASIM KODŽAKA      061 350 811

6. MARIO KOBILJO,    SARAJEVO,  062 911 565

7. MUSTAFA IMAMOVIĆ     061 511 616

8. NERMINA ŠEHOVIĆ,  BRAĆE BEGIĆ 32  SARAJEVO,  061 356 696

9. VLADIMIR MLIKOTA,  BOSANSKA 14  SARAJEVO,  063 006 878

10. ZUMRETA HEKALO,  ANTUNA HANGIJA 37 SARAJEVO,  060 306 5729

Poklon bon 100,00 KM

1. ADILA OMEROVIĆ      061 979 120

2. AJLINA AHMETSPAHIĆ,  ABDURHMANA MUHAREMIJE 8  SARAJEVO,  062 753 081

3. BEDIRIJA SARIĆ,  ENVERA ŠEHOVIĆA 11 SARAJEVO,  061 244 357

4. BELMA PODBIČANIN,  S. ŽIGE 82  ILIDZA,  062 214 314 

5. ENES DEDOVOĆ,  PORODICE RIBAR 10  SARAJEVO,  061 507 441

6. FADILA GUŠO,  GRADAČAČKA 124  SARAJEVO,  061 360 470

7. GORAN DRAČINA,  T.M.P 18  SARAJEVO,  061 513 065

8. IVONA ĆELEBIĆ      062 991 821 

9. JASMINA STANIĆ,  BRAĆE BEGIĆ 6  SARAJEVO,  061 524 466

10. LEJLA TURKIĆ,  GRADAČAČKA 124  SARAJEVO,  062 182 807

11. MENSURA OMERHODŽIĆ,  FERDE HAUPTMANA 34 SARAJEVO,  062 538 225

12. MIRSAD BAJRAKTAREVIĆ      061 904 839

13. MIRVETA JAŽIĆ,  NOVOPAZARSKA 28  SARAJEVO,  062 233 523 

14. SELMA ALISPAHIĆ      060 300 5028 

15. SLAVICA AVDIĆ,  MUHAMEDA HADŽIJAHIĆA 32 SARAJEVO,  061 224 833