MEGGLE BH je najpoželjniji poslodavac u sektoru prehrane u 2021. godini u Bosni i Hercegovini

Projektom Najpoželjniji poslodavac žele se promovirati pozitivne prakse upravljanja ljudskim potencijalima u BiH kako bi se kompanije dodatno motivirale da unapređuju svoje odnose prema zaposlenicima te da ponude odlične uvjete za rad, razvoj i edukaciju.

Proglašeni Najpoželjniji poslodavci za 2021. godinu (klix.ba)