Milky Max čokoladno mlijeko s eko prihvatljivom slamkom ☘

MEGGLE Milky Max čokoladno mlijeko od sada na tržištu s eko prihvatljivom slamkom ☘ Upotreba ambalaže od održivog materijala je važan korak za smanjenje plastičnog otpada. U nastojanju da smanji upotrebu plastike MEGGLE BH predstavlja novu verziju Milky Max čokoladnog mlijeka gdje je jednokratna plastična slamka zamijenjena biorazgradivom i reciklabilnom papirnom slamkom. ☘ Čuvajmo okoliš ☘